Van het plaatsen van uw bestellingen tot het ontvangen van uw goederen: Bidfood beheert alle stappen. U kan rekenen op een optimale service en ongeziene reactiviteit.

Bevoorrading en stockbeheer

Onze kwaliteitsbelofte begint bij de strenge selectie van onze leveranciers. Eens de goederen in onze opslagplaatsen aankomen, worden volgende stappen ondernomen:

  • De conformiteit van de ontvangen producten wordt bij ontvangst gecontroleerd.
  • De stock wordt softwarematig beheerd volgens het FIFO/FEFO-principe (First in First Out / First Expired First Out).
commande

Uw bestelling

U kan uw bestelling op verschillende manieren plaatsen.

Het informatiesysteem van Bidfood Belgium garandeert efficiëntie en flexibiliteit bij het bestellen. Het is gebaseerd op vijf basisprincipes :

  • Interne en externe IT-standaarden voor een betere communicatie en een snellere integratie met onze klanten
  • Openheid van ons IT-systeem voor klanten die niet met dezelfde standaarden werken. Resultaat: meer flexibiliteit en een grotere reactiviteit.
  • Optimale beschikbaarheid van de klantenservice.

Dankzij ons stockreservatiesysteem kan u de beschikbaarheid van de producten die u wil kopen, checken.

Voorbereiding van uw bestelling

Eens uw bestelling in het systeem zit, gaan onze pickers in de distributiecentra aan de slag. Ze doen dit via een Voice Picking-systeem. Dat wil zeggen dat ze automatisch werkinstructies krijgen via een steminterface, de zogenaamde Talkman®.

Deze technologie is aan een anti-vergissing systeem gekoppeld. Dat biedt tal van voordelen, zoals het voorkomen van fouten bij de voorbereiding van een bestelling, betere werkomstandigheden en een verhoogde veiligheid voor de pickers. Zij zijn immers de handen en ogen van de machines en staan in voor alle pakketten.

Onze vloot

Al onze voertuigen zijn uitgerust met twee van elkaar gescheiden compartimenten. Dit laat toe tegelijk producten bij negatieve en positieve temperatuur te vervoeren. De modulaire compartimenten kunnen worden aangepast in functie van het transport. We beschikken over voertuigen met verschillende volumes en koeling zodat de koudeketen gerespecteerd wordt tijdens de levering. De temperatuur wordt ook continu gemeten in de verschillende compartimenten. Het zijn maar enkele voorbeelden van de voordelen van onze vloot. Het resultaat: één bestelling, één levering, één enkele factuur.

Track & Trace

Onze volledige vloot is uitgerust met een track&tracesysteem. We weten via het web op elk moment waar onze voertuigen zich bevinden.

Dit systeem laat onze transportdienst toe de leveringen proactief op te volgen en eventuele leveringsproblemen te anticiperen. De klantendienst kan indien nodig onze klanten verwittigen bij een laattijdige levering. Het track&tracesysteem is gekoppeld aan onze software bestemd voor het optimaliseren van de rondes. Zo kunnen we het leversysteem continu verbeteren om zo goed mogelijk aan de verwachtingen van onze klanten te beantwoorden.

Uw levering

De leveringsfrequentie, tussen 1 en 5 keer per week, wordt opgesteld in functie van verschillende parameters, waaronder:

  • Het assortiment artikelen dat u wil bestellen. Als uw assortiment ook ultraverse artikelen bevat, dan is de minimumfrequentie 2 à 3 leveringen per week.
  • Uw wekelijkse zakencijfer. Hoe hoger dit is, hoe hoger ook de leveringsfrequentie kan zijn.
  • Uw specifieke overeenkomsten: het deel uitmaken van een grotere groep, bepaalde specifieke voorwaarden van offerte en biedingen …

Uw leveringen vinden tijdens werkdagen, van maandag tot vrijdag, tussen 5u en 15u, plaats. We garanderen u een levering binnen een bepaald tijdslot van minimum 5 opeenvolgende uren (bv. tussen 7u en 12u). Uitzonderlijk kunnen we in gemeenschappelijk overleg ook een ander tijdslot of een andere dag voor uw levering bepalen.